Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Opplæringsloven

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Virksomheter som tilbyr godkjent fagskoleutdanning i helse- og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.

Frist for å søke er 15. mars og 5. oktober.

Utdanningstilbudet må være godkjent av NOKUT, som fagkoletilbud i helse- og sosialfag. Både offentlige, private og ideelle kan søke om tilskudd.

Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene.

Ordningen finansieres av Helsedirektoratet.

Tilskuddets størrelse tar utgangspunkt i tilbydernes dokumenterte, faktiske studenttall pr. 1. februar og 1. oktober. Helsedirektoratets satser multipliseres opp med antallet registrerte studenter.

Mer informasjon om ordningen finnes på Helsedirektoratets nettside  

Slik søker du

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema:

I søknaden må du fylle inn navn på tilbyder (må være godkjent av NOKUT), utdanningstilbud (godkjent av NOKUT), antall studenter, kursets lengde, om kurset er planlagt på heltid, deltid eller via nett.

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd er 15. mars og 5. oktober.

Rapportering

Rapportering skjer via våre elektroniske skjemaer:

Kontaktperson i Østfold fylkeskommune:

Anne Siren Peersen, tlf. 69 11 72 92/477 53 940, e-post annpee@ostfoldfk.no

Dette er NOKUT

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger.

Les mer på nettsidene til NOKUT


Sist endret: 20.10.2016