Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Klar for litt kompetansepåfyll?

Er du lærer i vgs og underviser/ ønsker å undervise i engelsk eller matte på yrkesfag? Nå tilbyr Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold videreutdanning innen temaet.

laerer-kirkeparken-cb.jpg

Fra høsten 2018 tilbyr Høgskolen i Østfold (HiØ) i samarbeid med Østfold fylkeskommune regionalt videreutdanningstilbud for lærere fra Østfoldkommunene som underviser i videregående skole. Søknadsfristen er 1. mars.

Videreutdanningstilbud studieåret 2018 - 2019

Studiene går over to semestre og er delvis samlingsbasert/ delvis nettbasert. Dette gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning.

Søk Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning

Dersom det er lagt til rette for at du skal kunne delta på et regionalt videreutdanningstilbud, må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Du kan velge mellom to finansieringsordninger; vikarordning eller stipendordning, samt søke om dekning av studieavgiften.

Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar - 1. mars. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

NB! Søknader til regionale tilbud registeres som «annet studietilbud» i søknadsskjemaet. I søknadsskjemaet må navn på ønsket studium, samt studieavgift på kr 52 500 (betales av Utdanningsdirektoratet) oppgis.

For mer informasjon om Utdanningsdirektoratets finansieringsordning og søknadsprosess, se udir.no

Søkere som er godkjent av skoleeiere og innvilget støtte til regionalt videreutdanningstilbud av Utdanningsdirektoratet, vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold i begynnelsen av mai. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved HiØ. Det er høgskolen som foretar det endelige opptaket. Opptakskrav må være oppfylt for å bli tatt opp som student.

Har du spørsmål om regionalt videreutdanningstilbud ved HiØ, kontakt høgskolens administrative enhet for oppdragsvirksomhet HIØ VIDERE.

Kontaktperson Antonella Serrano-Fladberg, e-post videre@hiof.no og telefon 69 60 80 86.

Videreutdanningstilbudet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 og Østfold fylkeskommunens sektorplan Østfoldskolen mot 2020.


Sist endret: 05.02.2018