Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Flere fullfører og består

Ferske tall viser at flere ungdommer i Østfold fullfører og består videregående opplæring. Andelen er nå oppe i 70 prosent. Det er en forbedring på 4,4 prosent.

Elever_askim2_480.jpg

Målingen fra SSB, som foregår over en femårs-periode, viser resultatene for ungdom som startet høsten 2011. Det er i hovedsak resultatene fra skoleåret 15/16 som bidrar til framgangen og yrkesfagene har størst framgang.

For 2010 - 2015 kullet var tallet 67.5 prosent og for 2009 - 2014 var tallet 66.7 prosent. Østfold ligger fremdeles noe lavere enn sammenlignbare fylker, men har en større økning og nærmer seg landsgjennomsnitt.

Leder av opplæringskomiteen Elin Tvete er godt fornøyd med den positive resultatutviklingen og ser det som et uttrykk for at satsingen på kvalitet og relevans i opplæringen gir resultater.

Les mer hos Østfold analyse og på  SSB sine sider


Sist endret: 08.06.2017