Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Nasjonal lesepris til Malakoff

Elevene ved Malakoff videregående skole i Moss hadde så lave leseferdigheter at lærerne ble bekymret. Etter et leseprosjekt har lesegleden blant elevene gått opp. Tirsdag ble skolen tildelt den årlige Leseprisen for det flotte arbeidet.

""
Foto: Line Skjeltorp (bibliotekar), Lone Gregersen Johansen (bibliotekar), Bjørg Norberg (fagleder i norsk) og Anne May Sandvik Olsen (kst. assisterende rektor).

- Dette er utrolig flott. Vi er kjempeglade for å ha vunnet denne prisen, sier avdelingsleder Lone Johansen ved biblioteket på Malakoff videregående skole.

Leseprisen deles ut hvert år av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. Prisen blir annonsert og tildelt under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger. Det var en stolt gjeng fra Malakoff som tirsdag 4. april tok i mot prisen. 

Leste hver dag

Det prisvinnende leseprosjektet ved Malakoff videregående skole kom i gang i 2015, etter at en kartlegging av elevenes leseferdigheter viste at mange elever på yrkesfag vg1 hadde så svake ferdigheter i lesing at det var grunn til bekymring.
elever_leser_kirkeparken

Prosjektet er nå i sitt andre år. Elevene ved vg1 og vg3 påbygging på skolen har lest bøker i en skoletime hver skoledag i 4-8 uker. Og resultatene er gode: Mens 9 prosent av elevene sa at de leste bøker før lesetiltaket startet, sa hele 42 prosent av elevene at de nå var blitt mer glad i å lese bøker ved slutten av prosjektet. En tredjedel av elevene forteller at de vil fortsette å lese bøker etter prosjektperioden.

Tar tak i svake lesere

Ifølge OECD har 15 prosent av norske 15-åringer så lave leseferdigheter at de ikke er i stand til å fullt utnytte de utdanningsmulighetene de har. Malakoff videregående skole mente de hadde for mange elever i denne kategorien.
- Lesing er en stadig viktigere kompetanse, og elevene trenger å trene på å lese sammenhengende tekster, konsentrert og over tid. Derfor måtte vi gjøre noe, forteller de ansatte ved skolen.

Målet med leseprosjektet ved skolen har vært å øke lesegleden og dermed leseferdighetene til elevene. Biblioteket ved skolen har hatt en aktiv rolle i prosjektet.

Juryen: Styrker lesekompetanse

Det kom 25 bidrag til Leseprisen 2017, men juryen mener at prosjektet ved Malakoff står i en særstilling. Juryen består av fagpersoner ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), ved Universitetet i Stavanger. De skriver følgende i sin begrunnelse:
- Prosjektet har hatt blikket rettet mot det sentrale målet for arbeid med lesing i alle fag, nemlig å styrke elevenes lesekompetanse. Det vitner om forståelse av prosesser som er involvert i utvikling av leseferdigheter at arbeidet gjøres gjennom å øke elevenes leseglede, da dette øker sannsynligheten for at elevene vil lese mer også utenfor skoletida. Blant annet berømmes skolen for grundig gjennomført og dokumentert refleksjon fra både lærere og elever rundt gjennomføring og utfall av prosjektet.


Sist endret: 04.04.2017