Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Nå kan din skole søke om penger

Skoler kan søke om støtte til helsefremmende arbeid på skolen gjennom prosjekt RØRE 6-19. Søknadsfristen er 28. april.

eleverfaller.jpg

Østfoldskolene skal bli best på helse i landet. Nå går startskuddet for RØRE-prosjektet.

- Endelig! Nå lyses pengene ut, og vi vet at mange har ventet på muligheten for å søke, sier en glad leder for RØRE-prosjektet Cathrine Rød Gundersen i Østfold fylkeskommune.

For fra og med 28. mars og til og med 28. april kan alle Østfold-skoler som har et prosjekt som skal bedre skolehelsa søke om midler. 

Her finner du søknadsskjema.
Retningslinjer for tilskuddsordningen.

Må forankres hos skoleledelsen

Målgruppe for tilskuddsordningen er elever i Østfold i alderen 6 til 19 år. Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og videregående skoler kan søke.  Prosjektet må være forankret hos rektor og skoleledelsen.

Prosjektet handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring.

- Det handler om å skape gode forutsetninger for læring. Nok søvn, god ernæring og bevegelse gjennom dagen er helt nødvendig for at kroppen skal fungere optimalt og ta til seg læring, sier Rød Gundersen.

Elevene skal få kunnskap om kosthold, fysisk aktivitet og nok søvn, og ferdigheter til å kunne gjøre gode valg for eget liv.

- Vi ønsker gode, bærekraftige tiltak som fremmer elevenes helse og livskvalitet. Det skal være fokus på gode matopplevelser, sunt kosthold og aktivitet i skolehverdagen.

 Det var i desember Sparebankstiftelsen tildelte 26,5 millioner kroner til Østfold fylkeskommune til et treårigprosjekt som skal gi bedre helse blant elevene i Østfold-skolene.   

To søknadsrunder årlig

Neste søknadsrunde starter rundt 1.september 2017. Det blir to utlysninger også i 2018.

Les mer om tilskuddsordningen og retningslinjene her


Sist endret: 01.04.2017