Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

Svært bra søknad til Skjeberg Folkehøyskole

- Søknadstallene hittil i år er de høyeste vi har sett på lenge, sier en fornøyd rektor Lene Dyrkorn ved Skjeberg Folkehøyskole. 

1. februar er en merkedato for alle folkehøgskoler. Da kan skolene starte med å ta opp og tilby søkerne plass. Allerede 1. februar i år hadde Skjeberg Folkehøyskole 115 søkere mot 70 forrige år. Det er en økning på over 64 %. Og skolen vil ta opp elever utover våren så lenge det er plass på linjene og internatet.

Variert tilbud

Skjeberg Folkehøyskole har et bredt fagtilbud. Hovedlinjene er

  • Frivillig arbeid og mental styrke
  • Filmproduksjon
  • Sportsjournalistikk og idrett
  • Radio, PodCast og Web-TV
  • Musikkproduksjon
  • Grafisk Design
  • Foto – New York

I tillegg tilbyr skolen en rekke valgfag innen fysisk trening, foto, musikk, filosofi, ballspill, kreative fag osv.

Lene Dyrkorn

- Dette er veldig gledelige tall. Vi er ansvarlig for all markedsføring selv, og det er alltid en spennende tid når vi skal ta opp nye elever. De gode tallene tror jeg kommer av at vi driver en bra folkehøgskole. Vi har en meget kvalifisert stab både på kjøkken, internat og i lærerne, sier rektor.

Totalopplevelse og pensumfritt

- Folkehøgskole er en totalopplevelse der skole, bosted og fritid smelter sammen til en helhet. Og vi etterstreber å tilby et helhetlig opplegg som vi håper har appell til ungdom i 18-20 års alderen. Noen ønsker å dyrke en interesse et år, andre trenger avkobling fra hjemmesituasjon eller karakterpress på skole. Hos oss får de alt dette, forteller Lene Dyrkorn.

- En styrke ved folkehøgskole er at vi er pensums- og eksamensfrie. Det vil si at elever og lærere jobber tett sammen utfra det ståsted eleven kommer til skolen med. Vi legger veldig vekt på praktisk jobbing innen alle fag, og der elevene skal føle både trygghet, og få den utfordringen faglig som passer best. Og uten å måtte tenke på en avsluttende prøve i mai… Her skal den indre «driven» til å lære være motor og bensin.

- Og så er det et år med høy sosial faktor. 90 jevnaldrende ungdommer jobber, spiser og lever sammen 24/7. Og lager underholdningskvelder, spiller brettspill, fotball og volleyball, jammer på instrumentene, ser filmer sammen eller rett og slett «chiller» og prater sammen. 

- Vi tar opp elever så lenge vi har plasser. Les mer om tilbud og muligheter på skolens hjemmeside: http://www.skjeberg.fhs.no/

Ungdommer rundt leierbålTekst og foto: Sveinung Finden, Skjeberg folkehøyskole


Sist endret: 03.02.2017