Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

-Østfold kan bli best

Fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik har en klar motivasjon for å gå på jobben hver dag. Det er at Østfoldskolen skal bli landets beste på videregående opplæring. -Jeg har tro på at Østfold kan bli best, sa hun på fylkeskommunens samling for skoleledere.

SolveigOF_420


- På denne samlingen ønsker vi å klart kommunisere mål og retning for Østfoldskolen samt dele god praksis og erfaring til beste for elevene. For å få flere til å fullføre og bestå må vi jobbe sammen og på tvers av skolene, sa Olsen Fjærvik. Fokus på elevenes læring og opplæringspraksis, aktiv bruk av statistikk og data som basis for bedringer og bevisstgjøring av arbeidet med kvalitetsforbedring i ledergruppene, var noen av områdene fylkesdirektøren for opplæring fremhevet.

Det klare oppdraget fra Solveig Olsen Fjærvik til skolene var å følge med på elevenes læring med vekt på resultatutvikling, samt lærernes kompetanse og læring med vekt på kollektive læringsprosesser. Og ikke minst, tørre å gjøre noe nytt i året som kommer....

- Vårt oppdrag er å sørge for at alle barn fullfører og består videregående opplæring med best mulig resultat, sa Solveig Olsen Fjærvik. 

SkolelederSamling_420Gruppe
Rektorer, utdanningsledere, fagleder og andre som sitter i de ulike skolenes ledergrupper var samlet på Quality hotel i Fredrikstad tirsdag 25. januar. Til sammen omtrent 130 deltakere.

Ønsker to-veis dialog

Samlingen ble åpnet av Elin Tvete, komiteleder for fylkeskommunens opplæringskomite. Hun var spesielt opptatt av arbeidet med å skaffe flere læreplasser.
-  Det gjøres mye, men vi er avhengig av deres innsats også her. Det er viktig at dere bruker de kontaktene dere har inn mot bedriftene.

Et annet virkemiddel Tvete trakk fram er å dimensjonere utdanningen mer i tråd med næringslivets behov.
- Selv om dette alltid vekker uro og er vanskelig, er det nødvendig, og også vedtatt i vår skolebruksplan. Da håper jeg at næringslivet tørr å se inn i glasskula, og forteller oss hva som er blir behovet framover. Men det krever også at vi leverer elever som er kvalifisert, og det er deres oppdrag, understreket komitelederen.

Tvete oppfordret også salen til å gi henne nødvendige innspill. - Jeg kommer til å være med i hele dag, og jeg er her for å lytte og lære. 

Østfoldskolen mot 2020

Ny plan for videregående opplæring i «Østfoldskolen mot 2020» er under arbeid, og ble presentert av assisterende fylkesdirektør Frid Sandmo. Planen skal politisk behandles i slutten av april.

- Hovedinnretningen i denne planen er å tone ned antall tiltak, og i større grad ha fokus på å bygge kompetanse i egen organisasjon, sa Frid Sandmo.

- Vi har i flere år hatt samme mål. Nemlig at " flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat". Målet er det samme, men vi må se på om det skal konkretiseres, være tydeligere og lettere kunne måles, sa Sandmo.

Panen er delt i tre hovedområder.

Det første er de tre kvalitetsområdene; skolen som organisasjon, selve opplæringen og elevenes kompetanse. Hvilke kvalitetsområder må skolen ha for å gi elevene best mulig lærling og hva skal kjennetegne en elev som går ut fra en videregående skole i Østfold?

Ledelse og endringskompetanse er område to i planen. Der er skolederens kjernekompetanse et viktig tema.

Det siste området tar for seg profesjonsutvikling og det å utvikle en standard som beskriver den optimale opplæringsøkta. Målet er å få et felles rammeverk for skolene.

Liker klare beskjeder

Rektor Kristin Danielsen fra Greåker videregående var en av deltakerne. Hun var fornøyd med at den nye planen virket mye tydeligere enn før. - Bra at det nå sies tydelig hva som er forventningene og utfordringene i skolene våre, sa Danielsen.

SkolelederSamling_KristinNina_420
Nina Nilsen og Kristin Danielsen fra Greåker videregående skole var begge enige i at fokuset må være på elevenes læring.

- Det er inspirerende at det går fremover. Nå må vi fortsette på den gode kursen.  Det er viktig å skape gode arbeidsplasser og glede i læring, sa Nina Nilsen. Hun er til daglig utdanningsleder ved Greåker videregående skole.

SkolelederSamling_420
Fagleder Asbjørn Skjelin, fagleder og eksamensansvarlig Arne Ulfeng Hansen og utdanningsleder Grethe Wang-Erlandsen fra Glemmen videregående skole var enige om at det var fint å få informasjonen samlet. - Jeg håper også vi får påfyll som vi kan bruke når vi kommer tilbake til elevene, sa Ulfeng Hansen

- Det her er ikke ukjent stoff for meg, men det er fint at hele ledergruppen fra skolen vår sammen kan få en klar forståelse av oppdrag og utfordringene i Østfoldskolen, sa Arild Rød, rektor på Halden videregående skole.

SkolelederSamling_ArildFrid420
Assisterende fylkesdirektør opplæring Frid Sandmo og rektor Arild Rød fra Halden videregående skole.

Sist endret: 25.01.2017