Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.    

Kontakt PPT eller OT

PPT og OT er samlokalisert og har kontor i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT for videregående opplæring

Tjenesten skal sørge for at elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring får tilbud om rådgivning. 

Henvisning til PPT

For at PPTvgo skal kunne arbeide direkte med en elev må det foreligge en formell henvisning. Anmodningen om bistand fra PPT vgo kan komme fra eleven selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesøster, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre.

Spesialundervisning

For mange elever kan skolens krav til ferdigheter by på vanskeligheter. Det kan f.eks. være på grunn av lese- og skrivevansker, matematikkvansker, sykdom, funksjonshemninger eller andre forhold.

Sakkyndige vurderinger

En sakkyndig vurdering er en vurdering av dokumentasjon i forhold til en lovgitt rettighet.

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år med rett til videregående opplæring, og som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Kontakt oss

Kontakt PPT eller OT

PPT og OT er samlokalisert og har kontor i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.