Lytt til teksten
a a a
voksenopplæring

Ønsker du forandring

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Dette innebærer at du kan skaffe deg enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev.

Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av et studieforbund.

Trenger du mer informasjon, kontakt en videregående skole, et studieforbund eller kontaktpersoner for voksenopplæring i Østfold fylkeskommune på telefon 69 11 70 00 eller epost: sentralpost@ostfoldfk.noVideregående opplæring for voksne

Voksen og ønsker opplæring?

Har du fylt 25 år, gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Da kan du søke om gratis videregående opplæring.

Krav til gjennomføring av voksenopplæring

System for voksenopplæring

Retningslinjer for planlegging, gjennomføring og evaluering av voksenopplæringstiltak innen videregående opplæring: Retningslinjer for voksenopplæring finansiert av Østfold fylkeskommune.

Din erfaring teller

Realkompetanse

Før du starter på en opplæring kan du bli realkompetansevurdert. Det vil si at din nåværende kompetanse blir målt opp mot læreplanen i aktuelle fag. Denne kompetansen kan du ha skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.