Lytt til teksten
a a a
voksenopplæring

Ønsker du forandring?

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Dette innebærer at du kan skaffe deg enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev.

Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av et studieforbund.

Informasjon om voksenopplæring finner du nå på Østfold fylkeskommunes nye nettsider