Lytt til teksten
a a a
voksenopplæring

Ønsker du forandring

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Dette innebærer at du kan skaffe deg enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev.

Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av et studieforbund.

Du kan kontakte oss på følgende telefonnummer:
- Hroar Gravning: 69 11 76 55/907 85 066
- Lisbeth Bodahl Lunde: 69 11 74 28/959 76 024Videregående opplæring for voksne

Voksen og ønsker opplæring?

Har du fylt 25 år, gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Da kan du søke om gratis videregående opplæring.

Krav til gjennomføring av voksenopplæring

System for voksenopplæring

Retningslinjer for planlegging, gjennomføring og evaluering av voksenopplæringstiltak innen videregående opplæring: Retningslinjer for voksenopplæring finansiert av Østfold fylkeskommune.

Din erfaring teller

Realkompetanse

Som voksen har du sannsynligvis arbeidslivserfaring, skoleerfaring, kurs og ikke minst livserfaring. Siden det vil være unødvendig å gi deg opplæring i noe du allerede kan, har du nå mulighet til å få verdsatt det du har av erfaring, og få godskrevet dette i forhold til læreplanene i videregående skole. Dette kalles realkompetansevurdering.