Lytt til teksten
a a a
Frisoer_350.jpg

Prøvenemder

En prøvenemd skal planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på telefon 69 11 70 00 eller epost: postmottak@ostfoldfk.no.

Mer informasjon om prøvenemder og skjemaer for prøvenemder finner du nå på Østfold fylkeskommunes nye nettsider.