Lytt til teksten
a a a
Frisoer_350.jpg

Prøvenemder

En prøvenemd skal planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på telefon 69 11 70 00 eller epost: sentralpost@ostfoldfk.no.Retningslinjer og veiledninger

Veileder ved IKKE BESTÅTT

Når prøvenemda gir karakteren IKKE BESTÅTT, skal dette begrunnes. Veilederen er et hjelpemiddel når prøvenemda lager begrunnelsen.

Veileder om klagebehandling

Kandidaten mottar veilederen fra fylkeskommunen, sammen med underretning om resultatet, når den praktiske prøven har ført til karakteren IKKE BESTÅTT.

Veileder om kompetanseprøver

Kompetanseprøver stiller store krav til prøvenemnda fordi læreplanen er individuelt tilpasset for den enkelte lærekandidat eller elev.

Godtgjøring og honorering

Skjemaer for godtgjøringer og brukerveiledning for Visma.net for elektronisk registrering av krav om godtgjøring.

Retningslinjer for prøvenemda

Her finner du fylkeskommunens retningslinjer som
er førende for prøvenemndas oppgaver og ansvar ved
praktisk prøve (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve).

Skjemaer

Tilsyn under praktisk prøve

Ved hjelp av dette skjemaet utfører prøvenemnda
fylkeskommunens ansvar når prøvenemnda selv
ikke er tilstede under hele prøven.

Retur av ikke utført oppdrag

Om et oppdrag med praktisk prøve ikke kan avvikles, fyller prøvenemnda ut dette følgeskjemaet og returnerer sammen med oppdragsdokumentene.

Informasjon fra prøvenemnda

Skjemaet du finner her benyttes om det under en praktisk prøve gis opplysninger som fylkeskommunen bør følge opp.