Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Vigo skole

For rådgivere og lærere

vilbli.no

vilbli.no

Vigo web

For elever og lærlinger

Kontakt inntak

Kirkeparken-vgs-elever-360.jpg

Inntak

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. Du må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år etter fullført grunnskole når hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.Hvordan søke?

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Inntak

Inntakskalenderen 2017/18

Her finner du informasjon om frister til inntak til videregående opplæring og andre viktige datoer.

Inntaksregler og muligheter

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

Rådgiversamlinger

Her er presentasjoner fra rådgiversamlinger i grunnskolen og videregående skoler.

Utvekslingselever fra andre land

Østfold fylkeskommune tar inn utvekslingselever fra andre land, som sender søknad gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner. Varigheten er ett skoleår.

Særskilt inntak

Søke inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling

1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett eller på individuell behandling (tidligere kalt "særskilt inntak"), samt læreplass som lærekandidat.

Spesielle opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan få tilbud om mer grunnopplæring i regi av videregående skole i såkalte kombinasjonsklasser. Det er også mulig å ta VG1 over to år.

Skjemaer

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.    

Hva vil du bli?

Vet du hva du vil bli?

Når du skal søke videregående opplæring har du valget mellom studieforberedende utdanningsprogram og  yrkesfaglige utdanningsprogram.