Lytt til teksten
a a a
bilmek 5901.jpg

Videregående opplæring i bedrift - Fagopplæring

I de fleste lærefag foregår opplæringen i fire år med to år i skole og to år i bedrift. I noen få lærefag er det et Vg3 i skole før opplæringen avsluttes med ett og et halvt eller to års læretid i bedrift.

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette lærlinger eller lærekandidater. Bedrifter får tilskudd for å delta i opplæringen.

Mer informasjon om lærebedrifter, lærlinger og videregående opplæring i bedrift finner du nå på Østfold fylkeskommunes nye nettsider.