Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

IT brukerstøtte

Elever og ansatte ved fylkeskommunens videregående skoler kan kontakte IT brukerstøtte for hjelp med dataproblemer.

Elevorganisasjonen i Østfold

PC og nettportal til elever og lærlinger

PC og felles nettportal

Ved oppstart av skoleåret får alle elever og lærlinger utdelt en bærbar skole-PC. Denne får du låne gratis av Østfold fylkeskommune.

Personvern

Personopplysninger

Når du begynner på skolen vil du bli tatt bilde av. Bildet og andre nødvendige skolerelaterte personopplysninger om deg vil bli benyttet for å lage skolekort for elever og ansattkort for ansatte, samt til skolens IKT-løsninger.

Elevenes arbeidsmiljø

Miljørettet helsevern

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Skolekort, skoleskyss, forsikringer

Trygt hjem for en femtilapp

For at ungdom i Østfold skal komme trygt hjem, har Østfold kollektivtrafikk en ordning der ungdom kan ta drosje hjem i helgene.

Skoleskyss

Nytt fra skoleåret 2017/18, er at alle elever i videregående skole, både gamle og nye, selv må søke om skoleskyss.

Forsikring av elever/lærlinger

Hvilke forsikringsregler gjelder for elever og lærlinger? Her får du mer informasjon om hva forsikringen omfatter.