Error rendering component.

Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.

Kontakt PPT eller OT

PPT og OT er samlokalisert og har kontor i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

Utskriftsvennlig versjon

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er et tilbud til all ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som kan være aktuelle for akkurat deg. Oppfølgingstjenesten har kontor i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

PPT/OT er en egen virksomhet innen Østfold fylkeskommune og ledes av Rita Kristin Magnussen. PPT vgo er en tjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater innen videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som skal sørge for oppfølging av ungdom som ikke bruker retten til videregående opplæring.
Mysenvgs_elever-i-skolegården_485.jpg
I felleskap gir PPT/OT ulike kompetansetilbud til ansatte ved fylkeskommunens videregående skoler.

Skjema
Dersom en elev avbryter opplæringen skal føglende skjema benyttes:

Dersom en ungdom ikke møter til skolestart eller avbryter opplæringen før 1. september skal føglende skjema benyttes:


OT avd Halden:
Niels Stubs gate 1, 1751 Halden
Telefon 69 21 16 70
Telefaks 69 21 16 89
E-post: pptot.halden@ostfoldfk.no

OT avd Nedre Glomma:
Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
Telefon 69 38 51 50
Telefaks 69 38 51 69
E-post: pptot.nedre@ostfoldfk.no

OT avd Moss:
Dronningensgt 16, Postboks 162, 1501 Moss
Telefon 69 24 16 20
Telefaks 69 24 16 39
E-post: pptot.moss@ostfoldfk.no

OT avd Indre Østfold:
Skolegata 8, 1830 Askim
Postadresse:  Postboks 650,  Torget, 1833 Askim
Telefon 69 84 41 00
Telefaks 69 84 41 19
E-post: pptot.indre@ostfoldfk.no

 

Brosjyre alt tekst


Sist endret: 27.05.2014