Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år med rett til videregående opplæring, og som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Målsettingen er å bidra til økt kompetanse gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

Mysenvgs_elever-i-skolegården_485.jpg

Målsettingen er å bidra til økt kompetanse gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

Dersom en elev vurderer å avbryte opplæringen skal skolen innkalle til et avklaringsmøte. Før møtet skal skolen gi opplysninger til OT i henhold til egen sjekkliste.

Dersom en elev avbryter opplæringen skal følgende skjema benyttes:

Dersom en ungdom ikke møter til skolestart eller avbryter opplæringen før 1. september kan følgende skjema benyttes:

Alternativt kan skolen gi OT en felles oversikt over ungdom i OTs målgruppe som ikke har møtt ved skolestart, eller som har avbrutt før 1. september.

Det er tilstrekkelig at skolen sender en liste med navn, fødsels -og personnummer og kontaktopplysninger til OT. Hvordan informasjonen overføres, avtales med regional OT-leder. Overføring av informasjon skal skje så snart som mulig etter 1. september.

Svar på brev fra Oppfølgingstjenesten

Har du fått brev fra Oppfølgingstjenesten om hvorfor du ikke har søkt videregående opplæring, kan du sende inn ditt svar her:

Felles postadresse for Oppfølgingstjenestens fire kontorer er:
Oppfølgingstjenesten, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

OT avd Halden:
Besøksadresse: Niels Stubs gate 1, 1751 Halden
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Ann-Carin Foss

OT avd Nedre Glomma:
Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Ann-Carin Foss

OT avd Moss:
Besøksadresse: Dronningensgt 16, 1501 Moss
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Camilla Sollie

OT avd Indre Østfold:
Besøksadresse: Skolegata 8, 1830 Askim
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Beathe Frigaard Renå

Oppfølgingstjenesten (OT) er et eget tjenesteområde i virksomheten PPT/OT og er samlokalisert med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Virksomheten ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik.


Sist endret: 25.08.2017