Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.    

Kontakt PPT eller OT

PPT og OT er samlokalisert og har kontor i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

Utskriftsvennlig versjon

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år med rett til videregående opplæring, og som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Målsettingen er å bidra til økt kompetanse gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

Mysenvgs_elever-i-skolegården_485.jpg

Dersom en elev vurderer å avbryte opplæringen skal skolen innkalle til et avklaringsmøte. Før møtet skal skolen gi opplysninger til OT i henhold til egen sjekkliste.

Dersom en elev avbryter opplæringen skal følgende skjema benyttes:

Dersom en ungdom ikke møter til skolestart eller avbryter opplæringen før 1. september kan følgende skjema benyttes:

Alternativt kan skolen gi OT en felles oversikt over ungdom i OTs målgruppe som ikke har møtt ved skolestart, eller som har avbrutt før 1. september.

Det er tilstrekkelig at skolen sender en liste med navn, fødsels -og personnummer og kontaktopplysninger til OT. Hvordan informasjonen overføres, avtales med regional OT-leder. Overføring av informasjon skal skje så snart som mulig etter 1. september.

Felles postadresse for Oppfølgingstjenestens fire kontorer er:
Oppfølgingstjenesten, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

OT avd Halden:
Besøksadresse: Niels Stubs gate 1, 1751 Halden
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Ann-Carin Foss

OT avd Nedre Glomma:
Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Ann-Carin Foss

OT avd Moss:
Besøksadresse: Dronningensgt 16, 1501 Moss
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Camilla Sollie

OT avd Indre Østfold:
Besøksadresse: Skolegata 8, 1830 Askim
Telefon: 69 11 78 00
E-post: Faglig leder Beathe Frigaard Renå

Oppfølgingstjenesten (OT) er et eget tjenesteområde i virksomheten PPT/OT og er samlokalisert med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Virksomheten ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik.


Sist endret: 05.01.2017