Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon

PPT for videregående opplæring

Tjenesten skal sørge for at elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring får tilbud om rådgivning. 

PPTvgo tilbyr hjelp slik at personlige eller sosiale vansker ikke skal gå ut over opplæringen. 

Matteundervisning_485

PPTvgo er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Tjenesten finnes i hele fylket og har avdelinger i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

Se hvor du finner ditt lokale PPT-kontor (ny nettside).

PPT/OT er en egen virksomhet innen Østfold fylkeskommune og ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik. Leder har sitt kontor på Fylkeshuset i Sarpsborg.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt, av pp-rådgivere, psykologer, sosionomer og spesialpedagoger, som jobber i team ledet av faglig avdelingsleder.

PPT vgo er samlokalisert og har felles leder med Oppfølgingstjenesten (OT).

Hvordan søke hjelp

Dersom du opplever problemer i forhold til

 • skole / opplæring
 • fritid
 • familie / hjem
 • deg selv

kan du ta kontakt med oss.  Bruk telefon eller e-post for å gjøre en avtale.
PPT vgo kan kontaktes direkte eller via skole / læreplass og har kontortid på alle skolene eller "åpen kontortid" - se etter oppslag.

Fagpersonalet i PPT har taushetsplikt og all kontakt med PPT vgo er gratis. Kontakt ditt lokale PPT-kontor (ny nettside).


Pedagogisk-psykologisk rådgivning
PPTvgo skal

 • medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får utbytte av opplæringen og ikke hindres i dette av personlige, sosiale eller andre vansker
 • tilby rådgivningssamtaler individuelt eller i grupper
 • medvirke til at elever og lærlinger som har medfødte eller ervervede funksjonshemninger får utbytte av videregående opplæring, gjennom tilrettelegging på individ-, gruppe og systemnivå

Organisasjons- og kompetanseutvikling
PPTvgo skal

 • medvirke til at elever får et godt læringsmiljø
 • legge forholdene til rette for felles "møteplasser" for PPTvgo og skole/opplæring
 • delta i skolenes interne utviklingsprosjekter
 • utarbeide interne rutiner på hvert kontor som forenkler tilgangen til tjenesten for skolene, bedriftene og brukerne
 • kvalifisere fagpersonalet for nye oppgaver
 • synliggjøre tverrfaglig samarbeid
 • samarbeide med oppfølgingstjenesten (OT) for å hindre unødvendige skoleavbrudd
 • gjøre tjenesten kjent blant elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring

SEVU-PPT nett, en nettbasert læringsressurs for PPT og skoler

 


Sist endret: 18.10.2016