Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon

Fraværet går ned, færre elever slutter

Fraværstallene for skoleåret 2016/17 viser at fraværet i Østfold-skolene går merkbart ned. Antall elever som slutter i skolene blir også betydelig færre.

Elever i klasserom
Foto: CB studio

- Dette er svært gledelige tall for Østfold. Vi har sett en klar tendens til at fraværet har gått ned gjennom hele skoleåret, men den fullstendige oversikten over konsekvensene av fraværsgrensa har vi først fått nå, sier assisterende fylkesdirektør Frid Sandmoe i opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune.

Første år med ny fraværsgrense

Utdanningsdirektoratet har 5.juli offentliggjort de nasjonale fraværstallene for skoleåret 2016/17 - det første skoleåret hvor den nye fraværsgrensen har blitt praktisert.

Fraværet har gått ned i hele landet, og antall elever som har sluttet har blitt færre.

Slik er det i Østfold

Utdanningsdirektoratets tall viser at den samme gledelige tendensen er tilfellet for Østfold:

  • Dagsfraværet er redusert fra 5 til 3 dager per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 40 prosent.
  • Timesfraværet har gått ned fra 12 timer til 8 timer per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 33 prosent.
  • Antall elever som har sluttet er redusert med rundt 50 prosent sammenlignet med i fjor.
  • Andelen elever som ikke får vurdert (karakteren IV) i minst ett fag, har gått ned fra 4 prosent til 3,1 prosent sammenlignet med i fjor.
  • Andel elever som ikke har fått vurdert (karakteren IV) på grunn av den nye fraværsgrensa er 1,9 prosent.

Østfold er et av fylkene med størst nedgang i IV i ett eller flere fag. Østfold ligger på landsgjennomsnittet i fravær både når det gjelder dagsfraværet og timefraværet. Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret i Østfold, er færre enn det nasjonale snittet, og tallene som nå er offentliggjort viser en nedgang på hele 50 prosent.

Har jobbet svært godt

- Hensikten med fraværsgrensa var å motivere elevene til tilstedeværelse og innsats gjennom hele skoleåret. Ansatte ved Østfolds skoler har jobbet svært godt med å følge opp fravær slik at flere elever er til stede på skolen. Det er derfor svært gledelig at færre elever slutter. Vi vet at elever som fullfører videregående opplæring og som deltar i opplæringen, har større mulighet for å lykkes i arbeidslivet. Vi vet også at mange bedrifter ser på fravær før de inngår lærekontrakt, sier Sandmoe.


Her kan du se tallene for Østfold-skolene


Sist endret: 12.07.2017