Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.    

Søknad om eksamen i norsk som 2. språk

Utskriftsvennlig versjon

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en som vil avlegge fag- eller svenneprøve etter lang praksis og arbeidserfaring, uten å være elev eller lærling.

Illustrasjonsfoto

 

Din praksis må være i tråd med fagets læreplaner, og du må bestå en teoretisk og praktisk prøve. Du må bestå en egen teoretisk eksamen før du kan melde deg opp til den praktiske delen av fag- eller svenneprøven. 

Teori

Informasjon, veiledning og påmelding til teorieksamen gjør du via nettstedet:
 http://www.privatistweb.no/

Frist for oppmelding til høsteksamen: 15. september.
Frist for oppmelding til våreksamen: 1. februar.

Dersom du er usikker på om du trenger opplæring før eksamen, kan du se på tidligere eksamensoppgaver. Trenger du mer teori opplæring kontakt voksenopplæringen i fylkeskommunen.

Praksis

Praksiskandidater må ha yrkespraksis fra før. Den må være allsidig og dokumentert, og være minst 25 % lenger enn det som er læretid i faget, for de fleste fag 5 år. Praksis må også dekke de mest vesentlige delene av læreplanen.

Allsidig praksis dokumenteres med praksisattester som må ha følgende form og innhold:

  • Hvem gjelder attesten for, det må altså være navngitt hvem attesten gjelder for
  • Attesten må være tidsangitt med dato fra og til selv om vedkommende fortsatt er i bedriften.
  • Stillingens størrelse må være angitt med dager ev. timer pr. mnd eller ev. stillingsprosent.
  • Beskrivelse av hvilken stilling vedkommende har hatt og hvilke arbeidsoppgaver han/hun har utført.
  • Attesten må være underskrevet av person i bedriften bemyndiget til å utstede attester, gitt på bedriftens brevark.
  • Eventuell kopi skal være underskrevet og stemplet for rett kopi av originaldokument.

Praksis i faget eldre enn 10 år som ikke er holdt vedlike, må nødvendigvis ikke godkjennes fullt ut.

Oppmelding til praktisk del av fag- /svenneprøve

Ved oppmelding til fag-/svenneprøve, må det fylles ut eget elektronisk skjema. Se egen lenke øverst i høyremenyen"Se også".

 


Sist endret: 24.05.2017