Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Vigo skole

For rådgivere og lærere

vilbli.no

vilbli.no

Vigo web

For elever og lærlinger

Kontakt inntak

Utskriftsvennlig versjon

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett eller på individuell behandling

Du søker via internett
Du registrerer søknad på www.vigo.no til videregående opplæring i skole og formidling til lærefag.

Alle som søker videregående opplæring søker via www.vigo.no.
Du må bruke MinID for å søke.

  • PIN koder til MinID sendes deg i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). 
  • Har du ikke mulighet til å søke gjennom http://www.vigo.no/, kan du benytte alternativt søknadsskjema
  • Du som har registrert et mobiltelefonnummer på søknaden, vil få en sms som informerer om at inntaket er foretatt, og at du må registrere svaret ditt ved gå inn på nettsiden http://www.vigo.no/.
  • Har du ikke registrert et mobiltelefonnummer på søknaden, vil du motta et svarkort i posten. Du som mottar svarkort kan også registrere svaret ditt ved å gå inn på http://www.vigo.no/.
  • Svarfristen er en uke etter at resultatet av inntaket er klart.
    
   Det er viktig at du tar vare på MinID.
   Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID kan MinID`s brukerstøtte kontaktes på telefon 800 30 300 eller på epost: minid@difi.no

Opptaksprøver
Det er innført frivillig inntaksprøve for søkere til Vg1 musikk, dans og drama .

 • Det søkes om inntak til videregående opplæring på www.vigo.no. Her krysses det av om man ønsker å delta på en frivillig inntaksprøve.
 • Søkerne vil bli innkalt til inntaksprøve til den skolen som ligger nærmest bostedsadressen.
 • Ved innkallingen vil det ligge ved oppgaver som søkeren skal øve på og fremvise på prøven.
 • Søkere som ikke møter til tildelt inntaksprøve vi kan få nytt tidspunkt dersom det foreligger legeattest.
 • På bakgrunn av ferdigheter vil søkerne bli tildelt tilleggspoeng. Det deles ut enten 0, 3 eller 6 tilleggspoeng som legges til den ordinære poengsummen.
 • Endelig resultat av inntaket vil foreligge ca. 16. juli
 • Les mer om skoletilbudet i Østfold på vilbli.no

Sist endret: 12.01.2017