Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Vigo skole

For rådgivere og lærere

vilbli.no

vilbli.no

Vigo web

For elever og lærlinger

Kontakt inntak

Utskriftsvennlig versjon

Skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.    

Søknad til videregående opplæring gjøres på nettstedet www.vigo.no.

Dersom du mangler norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via www.vigo.no ta kontakt med opplæringsavdelingen på epost: postmottak@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00.

Enkelte tilbud krever tilleggsinformasjon som sendes som tillegg til søknaden.

Skjemaer som ikke er digitale må du skrive ut og sende innen eventuell søknadsfrist per post til:

Østfold fylkeskommune
Seksjon for inntak og livslang læring
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Tilleggsskjema ved søknad om inntak:

 

Skjema for flytting, reservering av skoleplass, endre opplæringsprogram, elevstaus:

Skjema for elever som avbryter opplæringen

Dersom en elev avbryter opplæringen, eller ikke møter til skolestart, skal meldingsskjema sendes til Oppfølgingstjenesten:

Skjema for henvisning til PP-tjenesten

PPTvgo tilbyr hjelp slik at personlige eller sosiale vansker ikke skal gå ut over opplæringen. PPTvgo er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Skjemaer for spesialundervisning

Skjema for institusjonsundervisning

Melding til praktisk del av fag- /svenneprøve for praksiskandidater

Lærlinger og lærekandidater

 Bestilling av lommefagsbevis

Skjemaer for deg som skal opp til eksamen


Sist endret: 05.02.2018