Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Opplæringsloven

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

ungdompaarad_360.jpg

Videregående opplæring

Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende har lovfestet rett til tre års videregående opplæring som skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. Retten må tas ut innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.

Fylkeskommunen er også forpliktet til å gi et tilbud om utvidet opplæringstid for elever med spesielle behov og elever som gjør omvalg. Skolereglement på ulike språk

Fylkeskommunens videregående skoler har felles ordensreglement. Se skolereglementet på ulike språk.

Les mer om Skolereglement på ulike språk

Helsefremmende skole

Helsefremmende skole er ett av fylkeskommunens tiltak for å hindre frafall i videregående skole. Det satses på fysisk aktivitet, riktig kosthold og god psyisk helse.

Les mer om Helsefremmende skole

Internasjonalt arbeid

Ønsker skolen din å jobbe med internasjonalt arbeid, finnes det mange støtteordninger og prosjekter. Du finner en oversikt på Østfold fylkeskommunes nettsider om internasjonalt arbeid

Les mer om Internasjonalt arbeid

Fravær i videregående skole

Fra 1. august 2016 innførte regjeringen en fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Les mer om Fravær i videregående skole

Starte egen bedrift?

Har du noen gang drømt om å få være med å starte egen bedrift? Nå har du sjansen! Ungt Entreprenørskap har en rekke program som knytter teori og praksis sammen.

Les mer om Starte egen bedrift?

Fylkeskommunens videregående opplæringstilbud

Øsfold fylkeskommune driver elleve videregående skoler, fagskole, folkehøgskole, fylkeskommunal skole, undervisning i sosiale og medisinske institusjoner og opplæring i kriminalomsorgen. 

Les mer om Fylkeskommunens videregående opplæringstilbud

Psykisk helsearbeid

Strategi for psykisk helsearbeid er et av flere tiltak for å bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring, og mindre frafall.

Les mer om Psykisk helsearbeid

Planer og rapporter

Tilstandsrapporter, skolebruksplan, styringssystem og ulike planer og rapporter for videregående opplæring.

Les mer om Planer og rapporter

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Virksomheter som tilbyr godkjent fagskoleutdanning i helse- og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.

Les mer om Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Miljørettet helsevern

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Les mer om Miljørettet helsevern