Lytt til teksten
a a a
Kirkeparken-vgs-elever-350.jpg

PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

PP-tjenesten kan hjelpe deg dersom du opplever problemer i forhold til skole/opplæring, fritid, familie/hjem eller deg selv.

Oppfølgingstjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid.

Informasjon om PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten, samt spesialundervisning, finner du nå på  Østfold fylkeskommunes nye nettsider.